הסכמות הלכתיות

מערכת מקוה-טק/מקוה-ריין זכתה להסכמות מרבנים מובילים לשימוש במקוואות. 

מביניהם:

 • הגר"ח קנייבסקי שליט"א

 • הגרא"ד ליטמנוביץ שליט"א

 • הגר"ע אויערבאך שליט"א

 • הגרמ"ש קליין שליט"א

 • הגר"מ ברנדסדורפר שליט"א

 • הגר"ש רוזנברג שליט"א

 • הרבנים הראשיים לישראל - הגר"י יוסף שליט"א והגר"ד לאו שליט"א

 • הגר"א וייס שליט"א

 • הגר"מ פוזן שליט"א

 • הגרא"ח עדס שליט"א

 • ועוד

2016-09-14 10.00.54.jpg