הסכמות הלכתיות

מערכת מקוה-טק/מקוה-ריין זכתה להסכמות מרבנים מובילים לשימוש במקוואות. 

מביניהם:

 • הגר"ח קנייבסקי שליט"א

 • הגרא"ד ליטמנוביץ שליט"א

 • הגר"ע אויערבאך שליט"א

 • הגרמ"ש קליין שליט"א

 • הגר"מ ברנדסדורפר שליט"א

 • הגר"ש רוזנברג שליט"א

 • הרבנים הראשיים לישראל - הגר"י יוסף שליט"א והגר"ד לאו שליט"א

 • הגר"א וייס שליט"א

 • הגר"מ פוזן שליט"א

 • הגרא"ח עדס שליט"א

 • ועוד

2016-09-14 10.00.54.jpg
הגרא וייס וגרמ פוזן.jpg
הגרח קנייבסקי וגרמ ברנסדורפר.jpg
הגראח עסד רשת צף.jpg
הגרד לאו.jpg
הגרי יוסף 3.jpg
הגרי יוסף 1.jpg
הגרי יוסף 2.jpg
הגרש רוזנברג.jpg
הגרמ פוזן רשת צף.jpg
הגרמ ברנסדרפר רשת צף.png
הגריא קליינמן.jpg